مرور برچسب

عکاسی

رشته کارشناسی عکاسی علمی کاربردی

کارشناسی حرفه ای عکاسی دانشگاه علمی کاربردی یکی از رشته های هنری بدون آزمون ورودی در این دانشگاه می باشد. در این رشته داوطلب در زمینه های عکاسی تبلیغات و رسانه به تخصص بسیار بالایی دست پیدا می کند. در حدود دو قرن پیش که عکاسی بعنوان یک…

رشته کاردانی عکاسی خبری

با پیشرفت مفاهیم عکاسی و تاثیر عکاسی خبری بر جامعه و مسائل اجتماعی و کاربرد های آن در دیگر علوم مانند : مطالعات اجتماعی، انسان شناسی و جامعه شناسی، رشته عکاسی خبری تبدیل به یکی از شاخه های مهم هنری شده است. در نتیجه هنرمندان در رشته ی عکاسی…