مرور برچسب

رشته های زیر گروه 5

رشته نوازندگی موسیقی ایرانی: معرفی رشته، بازار کار و ظرفیت دانشگاه ها

موسیقی یکی از اولین هنرهای بشری است که پیدایش آن به پیش از تاریخ می رسد. موسیقی ایرانی نیز که تاریخ آن به هزاران سال پیش باز می گردد، به صورت سینه به سینه در دست و دل هنرمندان کشور رشد کرده است. رشته نوازندگی موسیقی ایرانی به منظور حفظ و…

رشته نوازندگی موسیقی جهانی: وضعیت بازار کار، درآمد و دانشگاه ها

بسیاری از علاقه مندان به تحصیل در زمینه موسیقی رشته نوازندگی موسیقی جهانی را انتخاب می کنند. زیرا با تحصیل در این رشته می توان اطلاعات خوبی در مورد مبانی نظری موسیقی و آموختن سازهای مختلف ارکستری مانند پیانو کسب کرد. اگر به رشته نوازندگی…

رشته موسیقی نظامی: ظرفیت دانشگاه ها و بازارکار

سابقه نواختن موسیقی نظامی در ایران به زمان های بسیار دور باز می گردد. به نقل از منابع تاریخی از زمان تاسیس کشور ایران، برای ایجاد روحیه و شور و شوق در نیروهای نظامی، از موسیقی استفاده می شده است. در حال حاضر رشته موسیقی نظامی در آزمون…