مرور برچسب

رشته های زیر گروه 2

رشته طراحی صنعتی: بازار کار، درآمد و معرفی دانشگاه ها

این مقاله به معرفی کامل رشته طراحی صنعتی اختصاص دارد. به همین دلیل در این جا قصد داریم تا همه جوانب آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این رشته سعی شده تا هنر طراحی با صنعت آمیخته شود. چرا که نیازهای بشر با گذشت زمان رو به تغییر است و رشته های…

رشته مدیریت فرهنگی هنری: معرفی و انتخاب رشته

مدیریت رشته مدیریت فرهنگی هنری در انتخاب رشته هنر فرهنگ در زندگی مدرن ما همچون روحی درون کالبد بی جان می باشد. لذا نیاز به مدیرانی داریم که دانش و بینش کافی برای استفاده مناسب از فرصت ها و ظرفیت ها و رفع تهدید ها و از بین بردن نقاط ضعف…

رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی: ظرفیت دانشگاه ها، آینده شغلی و بازارکار

مطالعه و حفاظت ، مرمت و احیای بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافت های تاریخی عرصه های مسکونی کشور ضرورت دارد، بدین جهت این معماران و مهندسین در امور فنی، فرهنگی، هنری و بر تمامی ابعاد تخصصی و مفاهیم این حرفه اشراف و تسلط کافی را دارند تا…

رشته هنر اسلامی: ظرفیت دانشگاه ها، درآمد و بازار‌کار

ویژگی ها، نبوغ هنری و فرهنگ اسلامی ایران در ادوار اسلامی، محصول تلاش و فعالیت های هنرمندانی است که در دامن فرهنگ اسلامی پرورش یافته اند. در آثار دوران اسلامی همواره ویژگی های فنی و زیبایی شناسی منطبق با جهان بینی هنرمند مسلمان بوده است.…